ביטוח אובדן כושר עבודה/נכות

אובדן כושר עבודה


כיסוי אובדן כושר עבודה הינו אחד מהכיסויים הביטוחיים החשובים שיש.
כעקרון הכיסוי נועד להבטיח  הכנסה כספית במצב שבו אדם שעבד אינו יכול לעבוד. נשמע פשוט?, אלא שלא.

ננסה להסביר בלשון פשוטה את עיקרי הכיסוי:
במידה ואדם אינו יכול לעבוד עקב תאונה או מחלה בשיעור שעולה על 75% מיכולתו לעבוד וזאת לתקופה שמעל שלושה חודשים אמור הכיסוי להיכנס לתוקף

מצב זה דורש ברור מקיף:
*מהי השכלתו או המיומנות המקצועית של האדם?
*כיצד הוגדר מקצועו/עיסוקו של האדם בהצעת הביטוח?
*מהו האירוע שקרה והאם עומד בתנאי הפוליסה?
*מי קבע ולכמה זמן שאינו יכול לעבוד?
*מה קורה אם איבד חלק מיכולתו לעבוד?
*האם ניתן לקצר את תקופת ההמתנה של השולשה חודשים?
*האם אידרש לשלם פרמיה בתקופת הפגיעה?
*עד מתי אקבל את הפיצוי?

רשימת שאלות אלו הינה חלקית ומעידה על המורכבות הגדולה של הכיסוי הביטוחי.

קיימים נוסחים רבים של פוליסות תחת כותרות זו מתקופות שונות וחברות שונות ועל כן קיימת


חשיבות גדולה לתנאי הפוליסה

בקרן פנסיה קיים כיסוי דומה (אך שונה) הקרוי פנסיית נכות ואף אותו יש לבחון בזהירות, על כן הינכם מוזמנים לפגישה מסודרת שבה יהיה ניתן לבחון את הכיסוי הקיים או החליפי
Coi בניית אתרים