תיקון 190
 
רבים  נתקלים  במושג הקרוי תיקון 190כמעין פתרון "פלא" לחיסכון בסכומים גבוהים בתנאים משופרים אז בואו ננסה להבין במה מדובר:
תיקון 190הוא תיקון לפקודת מס הכנסה ,אשר, נכנס לתוקף בשנת 2012
ומתייחס למגוון של נושאים כגון מתן הטבות בעת מיסוי קצבאות, היוונן. ועוד
מה שמונח לפנינו עוסק באפשרות להפקדת כספים לקופת גמל במעמד עצמאי
ולמשוך את הכספים באחת משתי האפשרויות:
1.משיכת קצבה חודשית: כאשר הקצבה תהיה פטורה ממס לכל החיים
2.היוון קצבה מוכרת (משיכה חד פעמית):שזו האפשרות שמעניינת רבים
בתנאים מסוימים ובתשלום מס בשיעור של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי,
וזאת במקום שיעור מס של 25% מס ריאלי ממרכיב הרווח כפי שקיים כיום.
מהם התנאים?:  יש לעמוד בתנאים מצטברים:
*גיל העמית הינו 60 ומעלה
*העמית מקבל קצבה חודשית העולה על "סכום הקצבה המזערית"
(נכון ל2020 4,525ש" לחודש)
*כספים הופקדו לחשבון לאחר 2012
*חתימה על הצהרה ביחס לכספים שהופקדו על ידו בקופת הגמל ועמידתו בתקרת ההפקדה בהתאם להנחיות רשות המיסים
 
מהן הטבות המס בגין הפקדות לקופת גמל ע"פ תיקון 190במעמד עצמאי?
*בשנת ההפקדה קיימת הטבה על הפקדה לקצבה המזכה-עד תקרה של 34,848ש"ח (נתוני 2020),ולכן רצוי לבדוק אפשרות להחזר מס
*היוון קצבה מוכרת בפטור ממס על הסכומים שהופקדו מעל הסכום של 34,848ש"ח, הראשונים (קצבה מזכה), בתנאי שעומדים בכל תנאי הסעיף
 
יש להיזהר!!! לא לבצע הפקדה ע"פ תיקון 190 לפני שבוחנים עמידה בכל תנאי הסף
משיכת כספים שהופקדו ע"פ תיקון 190
 
*תיקון 190 הינו מכשיר השקעה פיננסי המאפשר משיכת כספים שהופקדו בקופה במס ריווחי הון של 15% נומינלי במקום מס של 25% ריאלי
לצורך משיכת הכספים יש לעמוד בשתי תנאים:
*עברתם את גיל 60
*ברשותכם שלושה תלושים המעידים על קבלת קצבה העולה על הקצבה המזערית (מי שמקבל קצבה מקבל "תלוש " המגורם המשלם)
במידה ועומדים בתנאים ניתן למשוך את הסכום שהופקד במסגרת התיקון למעט סכום של כ-34 אלף ₪ ש"סומן" ככספי קצבה מזכה.
משיכת הסכום הנוסף תהייה כהיוון קצבה בפטור או במס שולי
ומה קורה במקרה פטירה:
אחד המקרים המעניינים הנוגעים לתיקון 190, הוא מה קורה כאשר הלקוח ביצע הפקדה חד פעמית בקופה, ונפטר. במקרה כזה, עלינו לבדוק בן כמה היה הנפטר: אם הפטירה אירעה לפני שמלאו לנפטר 75 שנים, והמוטבים מבקשים למשוך את הכספים שהצטברו בקופה, הם יקבלו אותם בפטור ממס הכנסה ובפטור מתשלום מס רווחי הון. אם הפטירה אירעה לאחר שמלאו לנפטר 75 שנים, יוכלו המוטבים: (א) לקבל את הצבירה כקצבה מוכרת, פטורה ממס, ובלבד שמלאו להם 60 שנה, או (ב) למשוך את החיסכון כסכום מהוון של קצבה מוכרת, בתשלום מס רווחי הון בשיעור 15% על הרווח הנומינלי (הרווח מחושב ממועד ההפקדה המקורי של הנפטר).
ומה אם המוטבים לא רוצים למשוך את הכספים בעת הפטירה, ויופיעו רק בעוד שנה לבקש את הכסף? כיוון שהיוון בתשלום מס רווחי הון בשיעור 15% על הרווח הנומינלי הינו בתוקף למשך 3 חודשים בלבד, הרי שבמשיכה לאחר מכן ישלמו המוטבים מס רווחי הון בשיעור 25% על הרווח הריאלי שהשיגה הקופה מתום 3 חודשים מהפטירה
 
 
כדי לפעול באופן מעשי ויעיל צרו קשר ונשמח לסייע
 

Coi בניית אתרים