תעריפון

תעריפון דמי טיפול

מדוע צריך לשלם דמי טיפול?

הצורך בתשלום דמי טיפול נובע ממס סיבות:
בראש ובראשונה  הרצון  שלנו לנתק את הקשר עם חברות הביטוח בעניין קבלת תשלום בגין השרות רצון זה מצטרף לשינויים הרבים שחלו בענף  הביטוח והפנסיה ואשר מצד אחד מייקרים את עלות הטיפול ומצד שני הקטינו  דרמטית את דמי הטיפול מהחברות.
כסוכנות ביטוח אשר חרטה על דגלה את נושא האמינות והשרות המקצועי אנחנו רוצים להעניק שרות כזה וזאת בעלות מינימלית לך כלקוח וזאת כחלק מהליך "הסוכן שלי"


תעריף:


 1. פתיחת תיק לקוח חדש: כולל איסוף נתוני מסלקה, הר הביטוח, עיבוד הנתונים, ניתוח והמלצות: 1,500 ₪ חד פעמי
  יישום הביצוע יכול להתבצע ע"י כל גורם שיבחר המבוטח במידה וירצה לבצע אצלנו יש לשלם שכ"ט חודשי לזוג/ משפחה יקבע תעריף נפרד


 2. יישום המלצות וטיפול שוטף: 150 ₪ לחודש
  לזוג/ משפחה יקבע מחיר נפרד


 3. מינוי סוכן:
  לקוח קיים שלא משלם שכ"ט: 250 ₪ חד פעמי לכל הפוליסות
  לקוח חדש: 1,500 ₪ (ע"פ סעיף 1 לעיל)
  קבלת עובד חדש אצל מעסיק קיים: 150 ₪ חד פעמי בנוסף לעלות החודשית שמשלם המעסיק


 4. עזיבת מקום עבודה וקבלת בעלות: 500 ₪ חד פעמי 

 5. פדיונות: כגון ממעסיק קודם, גמל, השתלמות  וכו': 500 ₪ חד פעמי

 6. טיפול בתביעות:
  בריאות לקוח קיים: 50 ₪ חד פעמי לחשבונית
  בריאות סכומים חד פעמים
  כגון: מחלות קשות, ת.אישיות 10% מסכום הפיצוי
  אובדן כושר עבודה/נכות/סיעוד: 10% מהסכום שמתקבל או 2 תשלומים חודשיים הגבוה מביניהם
  ריסק: 10% מסכום התשלום
  לקוחות המשלמים שכר טרחה חודשי יחויבו רק בגין טיפול בתביעות סיעוד ואובדן כושר עבודה


 7. שינויים: כגון: כיסוי ביטוחי, עדכון מוטבים ,פרטים אישיים: 85 ₪ חד פעמי

 8. מיידעים:
  דו"ח שנתי מחברת הביטוח:   50 ₪ חד פעמי לכל דו"ח
  "צילום" מצב ביטוחי כולל :    500 ₪ חד פעמי
  העתקי פוליסות:                       50 ₪ חד פעמי לכל פוליסה 

 9. גבייה:
  הכנת דו"ח פיזור: 300/500 ₪ לדו"ח (ע"פ גודל הקבוצה)
  אישור הפקדות: 200 ₪ חד פעמי
  בדיקות עבר: יקבע ע"פ היקף העבודה
  דו"חות שנתיים: 300/500 ₪ לדו"ח (ע"פ גודל הקבוצה) כגון: פיצויים, יתרות וכו'
  טיפול בחובות: יקבע ע"פ היקף העבודה

 10. הלוואות: 300 ₪ חד פעמי להלוואה

 11. פגישה שנתית: הכוללת הכנת "צילום" מצב נוכחי, מתן הסברים והמלצות: 1,000 ₪ חד פעמי

 12. כללי: טיפולים שונים כגון : פנסיה וותיקה ועוד 250 ₪ חד פעמי

 13. ייעוץ לפרישה: 6,000 ₪, יכול להשתנות בהתאם לתיק הלקוח


  *לכל הסכומים לעיל יש להוסיף מע"מ כחוק
   
Coi בניית אתרים